Zmiana rozkładu jazdy linii nr 2 Marklowice-Rybnik od 1 września

Nowy rozkład jazdy

""Szanowni Mieszkańcy Gminy Marklowice!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie to nie jest coś, co robimy codziennie ale jego wyniki każdego dnia wpływają na nasze życie. Decydują o wielkości dotacji unijnych oraz udział naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim.
Dlatego spisz się przez internet na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.
Przez internet spiszesz się najszybciej i najbezpieczniej. Zalogować się można przez profil zaufany lub konto w banku.
Może również odwiedzić Cię lub zadzwonić do Ciebie rachmistrz spisowy z numeru 22 828 88 88, tożsamość rachmistrza możesz sprawdzić na stronie spis.gov.pl lub pod nr 22 279 99 99.
Możesz też spisać się w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Marklowice, gdzie dwa dni w tygodniu dyżur pełnił będzie rachmistrz spisowy. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej lub profilu FB.

Pamiętaj „Liczymy się dla Polski”

                                                                   Tadeusz Chrószcz
                                                               Wójt Gminy Marklowice

240628442 328202375767286 5913500877300388202 n

Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach we współpracy z Urzędem Gminy pozyskała dotację z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. zł. Wkład własny Gminy Marklowice to 20 tys.
W ramach pozyskanej dotacji szkoła całkowicie zmodernizowała wizerunek stołówki szkolnej w starym budynku SP1: została wyburzona ściana w jadalni w celu otwarcia i rozjaśnienia przestrzeni, wymieniona została podłoga, oświetlenie, zakupiono nowe stoliki i krzesła, poszerzono okienka do wydawania posiłków. Całe zaplecze kuchni zostało wyposażone w nowe meble kuchenne ze stali nierdzewnej. Kompleksowo została również odnowiona kuchnia i jadalnia w nowym budynku SP1 – malowanie ścian z elementami dekoracyjnymi, doposażono tę stołówkę w sprzęt duży i drobny o wartości ponad 50 tys. zł. Wszystkie działania remontowe zostały już zakończone, doposażanie stołówki będzie odbywało się do grudnia 2021 r. Stołówka szkolna w Marklowicach gotuje codziennie do 300 obiadów dwudaniowych dla uczniów SP1 i SP2 ( w formie cateringu). Poniesione koszty i wykonane prace remontowo-modernizacyjne zdecydowanie poprawiły standard obecnych stołówek, a zakupiony sprzęt będzie służył dzieciom przez kolejne lata.

1 p1

W związku z przystąpieniem do remontów kapitalnych dróg wystąpią utrudnienia w ruchu na następujących odcinkach:

- ul. Gajowa od skrzyżowania z ul. Goplany do końca ulicy Gajowej - od 10.08 do 14.08
- ul. Jabłoniowa od posesji nr 20 w kierunku posesji nr 29 - od 11.08 do 14.08
- ul. Leśna od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów do posesji nr 5 od 10.08 do 12.08
- ul. Porzeczkowa od posesji nr 50 do posesji nr 56 - od 9.08 do 16.08
- ul. Porzeczkowa od przejazdu w kierunku posesji nr 1 - od 9.08 do 16.08
- ul. Widokowa od skrzyż. z ul. Wiosny Ludów do posesji nr 7 - od 11.08 do 16.08
- ul. Okrężna od posesji nr 38 do posesji nr 40 - od 12.08 do 17.08
- ul. Świerkowa od posesji nr 6 do posesji nr 12 od 10.08 do 16.08

wykonawcą robót jest
DROGRÓD Szymon Tekla
43-229 Ćwiklice
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
tel. (032) 4474049