Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku i zawarcia z wybranym podmiotem umowy wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie