Istniejąca do dzisiaj dzielnica Marklowic, której początki sięgają II połowy XIX wieku. Wówczas to mieszkańcy Marklowic Dolnych zaczęli się osiedlać na gruntach przy drodze w kierunku Połomii. Około 1864 roku na Pradze istniała już kolonia licząca 8 domostw.
Obiekty historyczne i zabytkowe

Na uwagę zasługują dwa krzyże, pochodzące z końca XIX wieku i I połowy XX wieku. Starszy krzyż, stojący przy ul. Szymanowskiego, został wykonany w 1881 roku w pracowni Fr. Kokotscha w Raciborzu. Jego fundator jest niestety nieznany. Podczas renowacji, która miała miejsce w 1998 roku został odsłonięty pamiątkowy napis, pochodzący z 1881 roku.

Drugi krzyż usytuowany jest na tzw. Małej Pradze, przy ul. Krakusa. Został ufundowany przez Franciszka i Paulinę Fojcików z domu Skupień, a następnie w 1937 roku refundowany na pamiątkę śmierci jedynego syna.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy Marklowice oraz publikacji: Z. Karwot: Marklowice. 700 lat.