Granicząca ze Świerklanami dzielnica Marklowic, położona na przedłużeniu głównej trasy przebiegającej przez miejscowość. Powstała w XVII wieku poprzez wyodrębnienie się z Marklowic Górnych. Przez około 40 lat w II połowie XVII wieku, właścicielem Marklowic Górnych był niejaki Gotfried Welczek. Często pojawiające się na Śląsku nazwisko Welczek było zapisywane zamiennie jako Wilczek. Bardzo prawdopodobne jest zatem, że nazwa dzielnicy Wilczek ukształtowana została od określania miejsca osiedlania się gospodarzy za posiadłością owego Pana Wilczka, czyli "za Wilczkiem", albo "Na Wilczku".
Obiekty historyczne i zabytkowe

Z II połowy XIX wieku, a dokładnie z 1887 roku, pochodzi krzyż ufundowany przez Franciszka i Mariannę Twardzik. Krzyż został niedawno poddany renowacji.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy Marklowice oraz publikacji: Z. Karwot: Marklowice. 700 lat.