Obecnie Chałupki są dzielnicą Marklowic położoną przy drodze powiatowej, prowadzącej od szybu KWK Marcelw Marklowicach Dolnych na północ, w kierunku Radlina i Rybnika. Kolonia na Chałupkach powstała w II połowie XIX wieku.

W 1862 roku kolonia liczyła już 13 gospodarstw zasiedlonych. W 1865 roku F. Triest wskazywał w swej pracy na istnienie w kolonii Chałupki, położonej w odległości ¼ mili od Marklowic Dolnych, 22 gospodarstw, 21 budynków gospodarczych i 123 mężczyzn mówiących po polsku. W 1868 roku na obszarze dworskim, wzdłuż obecnej ul. Wiosny Ludów powstało następnych 8 gospodarstw.

Na początku XX wieku, w latach 1903-1905, wybudowano w Chałupkach szkołę, która istnieje i pełni swoją funkcję do dzisiaj. Z początku XX wieku, z roku 1901, pochodzi również krzyż, ufundowany przez rodzinę Kubalów, na tzw. kubalowinie, przy ul. Wiosny Ludów.

W latach 1985-86 została wybudowana duża kaplica na miejscu domu, w którym odprawiano msze już od 1975 r. Kaplica została poświęcona w 1985 r. przez biskupa Damiana Zimonia. 19 kwietnia 1987 r. została ustanowiona tymczasowa parafia. Parafię erygowano 31 lipca 1988 r., a funkcję proboszcza od tego czasu do chwili obecnej pełni ks. Jan Teska.

Obecnie w zachodniej części dzielnicy powstaje osiedle domków jednorodzinnych.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy Marklowice oraz publikacji: Z. Karwot: Marklowice. 700 lat. Wykorzystano ponadto fotografie zamieszczone w albumie J. Kłosoka: Marklowice w starej fotografii.