Ogłoszenie Wójta Gminy Marklowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w linku https://bip.marklowice.pl/bipkod/29040925