Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 4 czerwiec 2023

Aktualności GZOPO

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 r.

Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

Projekt rozporządzenia dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);
3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej;
4. uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów. Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć:
1) 180 zł dla ucznia klas I - III szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas I-III szkoły podstawowej;
2) 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej;
3) 325 zł dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Wniosek do pobrania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00