Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Aktualności GZOPO

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 r.

Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

Projekt rozporządzenia dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);
3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej;
4. uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów. Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć:
1) 180 zł dla ucznia klas I - III szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas I-III szkoły podstawowej;
2) 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej;
3) 325 zł dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Wniosek do pobrania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00