W czwartek w auli byłego Gimnazjum odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, na którym zostały przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego na zadania termomodernizacyjne zawarte w katalogu kosztów kwalifikowanych ww. programu wg zasad które obowiązują od 1 lipca 2021r. Zgromadzonych mieszkańców zapoznano także z zasadami funkcjonowania Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

W miniony czwartek w sali OSP odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, na którym zostały przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego na zadania termomodernizacyjne zawarte w katalogu kosztów kwalifikowanych ww. programu. Przedstawiono również zmiany, które będą obowiązywały dla wniosków złożonych po 1 lipca 2021r. Zgromadzonym mieszkańcom przedstawiono również zasady funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze uruchomionego w naszej gminie pod koniec lutego. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem naszych mieszkańców. W tym roku planowane są jeszcze dwa takie spotkania, by jak największa grupa osób mogła skorzystać z oferowanej pomocy finansowej przy termomodernizacji swoich posesji.

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór wniosków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na:
• kocioł węglowy z automatycznym podawaniem paliwa 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012,
• kocioł na pelet drzewny 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012,
• kocioł zgazowujący drewno 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012,
• pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń,
• ogrzewanie elektryczne,
• kocioł gazowy kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania,
zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Marklowice.
W przypadku zakwalifikowania wniosku, wymiana kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Marklowice, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021r.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Marklowice poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy punkcie obsługi klienta na parterze budynku urzędu gminy w dniach od 12 do 23 kwietnia 2021r.
Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej gminy oraz przy punkcie obsługi klienta na parterze budynku urzędu gminy.

Dokumenty do pobrania:

druk wniosku word
druk wniosku pdf