Od poniedziałku 17 maja wraca rozkład jazdy na dni robocze nauki szkolnej.

""

Zakończył się nabór wniosków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne. W trakcie naboru wpłynęły 62 wnioski i obecnie prowadzona jest ich weryfikacja. W razie konieczności wnioskodawcy zostaną wezwani do uzupełnienia braków. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do programu wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Marklowice montaż kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Marklowice jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021r.

Nawiązując do zamieszczonego w ostatnim czasie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach projektu „Łączymy z energią” informuję, iż w ramach udziału gminy Marklowice w projekcie pozostały do rozdysponowania 2 kotły na pelet o mocy od 20-30 kW oraz 1 pompa ciepła do c.w.u. o mocy do 3,0 kW. Dotacja dla tych urządzeń wynosi odpowiednio 17.500,00 zł oraz 7.500,00 zł. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 32 45-92-837 oraz w ogłoszeniu o naborze. Ostateczny termin składania wniosków mija 14 maja 2021r.

Informujemy, że Punkt Szczepień Powszechnych w Rydułtowach uruchomiony przez Powiat Wodzisławski, mieści się w budynku głównym Szpitala w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.
Rejestracja na szczepienie możliwa jest:
- przez całodobową i bezpłatną infolinię – 989,
- w internecie na stronie pacjent.gov.pl lub w Internetowym Koncie Pacjenta,
- telefonicznie w punkcie pod nr tel. 783 497 477 lub 783 518 632
(od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00, począwszy od 30 kwietnia br.).