W dniu 4 marca 2020 roku na VI Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajnym dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Miłośników Marklowic na lata 2020 – 2024.
W skład zarządu weszli:
Józef Kłosok – Prezes
Michalina Pasz – Zastępca Prezesa
Aniela Brzóska – Skarbnik
Wiesława Trybuś – Sekretarz

     W związku z rezygnacją Banku ING z dzierżawy pomieszczenia na parterze Urzędu Gminy informujemy, że z dniem 1 stycznia br. zaprzestał działalność punkt kasowy ING Bank Śl.
     Żałujemy bardzo, nie mniej – jako Gmina – nie mieliśmy na to wpływu. Działalność siedziby Banku w budynku Urzędu Gminy miała ten pozytywny wpływ, że oprócz normalnej obsługi bankowej przez ING wobec naszych mieszkańców – mogli oni bezkosztowo regulować również swoje zobowiązania wobec gminy.
     Informujemy jednocześnie, że płatności na konto Urzędu Gminy będzie można nadal dokonywać bezpłatnie w naszej, a także innych placówkach pocztowych w Polsce. Gmina będzie w 2020 roku pokrywać koszty przelewów.
     Chcę przypomnieć, że powyższa informacja o wpłatach na rzecz Gminy ma jedynie znaczenie dla osób, które nie posiadały swojego konta w Banku ING. Dla osób, które posiadały dotychczas konto w ING, przelewy będą mogły odbywać się w dotychczasowy, niezmieniony sposób, albowiem Bankiem obsługującym Gminę Marklowice, będzie nadal Bank ING.
     Dla uniknięcia uciążliwości stania w kolejce do placówki pocztowej, zachęcamy więc do założenia konta w dowolnym banku i dokonywania przelewów internetowo. Tak będzie najłatwiej. Zachęcamy jednocześnie młodszych mieszkańców naszej Gminy, aby pomogli naszym „wcześniej urodzonym mieszkańcom" założyć konto internetowe i poinstruowali, w jaki sposób mogą zrobić przelew, siedząc sobie spokojnie w domu.
     Jeszcze jedna, ważna sprawa – dotycząca funkcjonowania bankomatu. Mamy na finiszu uzgodnienia dotyczące dalszego funkcjonowania bankomatu w budynku Urzędu Gminy, bez którego mało kto potrafi sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Proszę o cierpliwość. Robimy wszystko, aby bankomat na powrót ruszył niebawem. Umowa jest już podpisana.

Tadeusz Chrószcz

Mamy dobrą wiadomość‼️ Bankomat jest już czynny.
Technicy pracują nad drobnym problemem technicznym, a mianowicie:
- pierwszy klawisz po prawej stronie wyświetlacza pełni funkcje wybrania opcji WPŁATY
- drugi klawisz WYPŁATY

Pragnę poinformować Państwa o drobnej ciekawostce, o której być może nie wszyscy wiedzą. 25 lat temu, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP nr 132, z dnia 16 grudnia, pod poz. 671, Marklowice wróciły na mapę administracyjną Polski, po niemalże 20 latach (od 1975) niebytu.
Grupa samorządowa, której spadkobiercą są dzisiejsze Samorządne Marklowice, realizująca dążenia społeczności marklowickiej, doprowadziła – po przeprowadzonym w czerwcu 1993 r. referendum - do decyzji Prezesa Rady Ministrów, powołującego na powrót Gminę Marklowice, wraz z innymi 4 gminami, z terenu dawniejszego województwa katowickiego: Pszów, Imielin, Miasteczko Śląskie, Chełm Śląski.
Ciekawostką jest również to, iż w wyniku przeprowadzonego referendum nt. reaktywowania Gminy Marklowice, wzięło udział ponad połowę mieszkańców, z czego aż 96,3% opowiedziało się za reaktywowaniem Gminy Marklowice, w granicach sprzed 1975 roku. Był to najwyższy wynik wyborczy, wśród gmin naszego powiatu, które zostały w 1975 roku włączone w strukturę administracyjną miasta Wodzisławia Śląskiego.
Właśnie 30 grudnia, tj. przed tzw. Sylwestrem, minęło dokładnie 25 lat od wejścia w życie w/w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i utworzenia (reaktywowania) na powrót Gminy Marklowice, która do 1975 roku funkcjonowała, jednakże w innych, zupełnie zmienionych warunkach ówczesnego ustroju.
Było to m.in. możliwe dzięki wprowadzeniu nowego ładu demokratycznego w Polsce, w tym m.in. dzięki jednej z najważniejszych reform ustrojowych, tj. ustanowieniu szczebla samorządowego, w wyniku pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów w Polsce, przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku.
W późniejszym okresie, tj. w marcu 1995 roku, wybrane zostały organy gminy w postaci Rady Gminy i Wójta Gminy. Upłynęło więc równo 25 lat. Czy warto było ?

Tadeusz Chrószcz