Informujemy, że od 07.08 do 18.08.2023r. Punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu "Czyste powietrze" będzie nieczynny.

""

""Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Uwaga na nieuczciwych wykonawców. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

2 sierpnia 2023 r. rozpoczynają się kolejne konsultacje dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego. Podczas 6 spotkań warsztatowych w różnych miastach będziemy rozmawiać nad pomysłami na usprawnienie przemieszczania się po Subregionie. Zachęcamy mieszkańców, do włączenia się w dyskusję na temat zaproponowanych działań.
Więcej informacji na stronie www.subregion.pl/mobilnosc/ 

""

W związku z przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej – rejon skrzyżowania z ul. Wyzwolenia od dnia 1 sierpnia br. do dnia 21 sierpnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 15
tel. (32) 4552634

""