Urząd Gminy Marklowice informuje, że pozostały już tylko 3 tony węgla w sortymencie orzech przeznaczone do sprzedaży przez Gminę. Nowa cena to 1500 zł/tonę. Chętnych zapraszamy do zakupu. Szczegółowych informacji udziela Pion ITR.

W dniu 16.06 odbędzie się bezpłatne spotkanie z prawnikiem w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Wodzisławski.
Temat spotkania: „Alimenty- uzyskanie alimentów w tym podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego". Sankcje za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.
Termin: 16.06.2023r. piątek 9:00 – 10:00. Spotkanie poprowadzi Pani Aleksandra Wacławczyk-Karkut
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. - PCPR (Oaza Aktywności), ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski

""

Na ostatniej sesji absolutoryjnej Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz poinformował, iż Gmina Marklowice pozyskała tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat – prawie 20 mln na różne programy społeczne i zadania inwestycyjne, co stanowi prawie 4 tys. zł na mieszkańca. W poniedziałek 12.06 br. Wójt Gminy podpisał umowę i odebrał kolejną promesę finansową dla mieszkańców Gminy Marklowice w wysokości 375.000 zł. Środki w w/w wysokości stanowią 60% wartości kosztorysowej i są efektem udziału Gminy w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Śląskiego na modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 r. Za tę kwotę zostanie zmodernizowana ul. Długa ponieważ wniosek konkretnie tej ulicy dotyczył. Warto wspomnieć także, że Gmina Marklowice znalazła się wśród gmin, które otrzymały najwyższą dotację.

""

Od poniedziałku 12 czerwca można zapisać dzieci na półkolonie, które rozpoczynają się w każdy wtorek lipca. I turnus od 4 lipca. Turnusy będą trzydniowe (wtorek, środa, czwartek od godz. 9.00 do 16.00). Koszt udziału za jeden turnus wynosi 100 zł. Uczestnik wypełnia kartę półkolonijną, którą może pobrać ze strony internetowej i dostarcza do Urzędu Gminy, pokój 307. W jednym turnusie półkolonii będzie brało udział 40 dzieci.
Program:
Basen Kryty, Kino, Wyjazdy i wiele innych atrakcji.

Karta na półkolonie do pobrania

Blue Orange Professional Playful Kids Fun Fest Event Information Flyer2