Zakończyła się pilotażowa edycja Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. W puli było w sumie 5,7 mln zł w ramach dwóch konkursów – „Gmina pełną piersią” i „Inicjatywa Antysmogowa”
W uroczystości obok przedstawicieli samorządów uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni: Maria Materla, Alina Bednarz, Alina Nowak, Grzegorz Wolnik i Rafał Kandziora.
Nagrody otrzymało 5 gmin radzących sobie najlepiej w województwie z poprawą jakości powietrza. Za tę działalność spotkała je nagroda, która w całości zostanie przeznaczona na dalsze działania proekologiczne:
I miejsce: 250 tys. zł – gmina Godów. Pieniądze z dotacji gmina przeznaczy na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Bajkowe Wzgórze w Skrzyszowie;
II miejsce: 200 tys. zł – gmina Gorzyce. Dotacja zostanie przeznaczona na budowę kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15. Zrealizowana zostanie też kampania edukacyjno-informacyjna;
III miejsce: 150 tys. zł – gmina Świerklany. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup i montaż szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii w samorządowych obiektach użyteczności publicznej;
Dwa wyróżnienia po 50 tys.
dla gminy Krzyżanowice na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku przedszkola
dla gminy Marklowice na zakup pojazdu elektrycznego.

"" znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

W związku z zamiarem złożenia wraz z Miastem Wodzisław Śl., Miastem Żory, Gminą Gorzyce, Gminą Godów i Gminą Mszana, wspólnego wniosku na projekt grantowy zapraszamy właścicieli budynków jednorodzinnych do wypełnienia internetowej ankiety, której celem jest zbadanie zapotrzebowania mieszkańców naszej gminy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
Proponowane w ankiecie opcje instalacji wynikają z założeń programów dotacyjnych.
Zadaniem ankietowanych jest odpowiedź na jedno pytanie dotyczące wyboru typu instalacji odnawialnych źródeł energii, którą właściciele budynków jednorodzinnych chcieliby posiadać w swoich domach. Formularz można wypełniać od dziś tj. 17 maja do 22 maja br. Ankieta została opracowana przez Miasto Wodzisław Śląski - lidera projektu.

Ankieta

W dniu 19 maja 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz.4368).

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Gminie Marklowice pozostało niesprzedane paliwo nabyte na potrzeby sprzedaży preferencyjnej osobom fizycznym w gospodarstwach domowych w ilości:
- ekogroszek z KWK ROW Ruch Chwałowice 1,7 tony
- orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy 14 ton.
Gmina ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny sprzedaży końcowej paliwa stałego, w ramach którego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, będzie mogła kupić dowolną ilość węgla, nie więcej niż pozostała Gminie ilość paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Cena za tonę paliwa stałego:
- ekogroszek z KWK ROW Ruch Chwałowice 1600 zł brutto
- orzech z KWK ROW Ruch Rydułtowy 1550 zł brutto.
Wnioski na zakup węgla będą przyjmowane od 15 maja do 30 czerwca 2023 r. na piśmie w Urzędzie Gminy Marklowice w pok. nr 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Formularz wniosku na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest w Urzędzie Gminy Marklowice oraz jako załącznik do tej informacji.
W razie jakichkolwiek pytań, osobami do kontaktu są pracownicy Pionu ITR Urzędu Gminy Marklowice, Pan Rafał Ćwiek tel: 32 459 28 35 i Pani Monika Salamon-Skorupa tel: 32 459 28 33.

Wniosek do pobrania