Gmina Marklowice wyróżniona
Gmina Marklowice została wyróżniona w konkursie „Gmina pełną piersią” przeprowadzonego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, w którym to zajęła bardzo dobre IV miejsce w województwie i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Tym samym doceniono wieloletnie starania i działania naszej gminy w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Celem konkursu było nagrodzenie gmin z terenu naszego województwa, które najlepiej radzą sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gospodarczego pojazdu elektrycznego, który będzie wykorzystywany w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy realizacji statutowych zadań zakładu w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz utrzymania terenów zielonych.

""

Wykaz osób którym przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/192/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 8 marca 2018 r., w sprawie  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:

Krzysztof Kosider – zawodnik

Krzysztof Wołyński - trener

Gmina Marklowice podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”. O dofinansowanie wystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1, która złożyła 6 wniosków (maksymalną ilość) na organizację wycieczek szkolnych. Kwota dofinansowania wyniesie dokładnie 39.512 zł. Trzy wycieczki odbędą się na poziomie klas 1-3, a trzy na poziomie klas 4-8, w tym jedna 3-dniowa. Wycieczki ruszają 15 maja a ich realizacja musi zakończyć się 15 grudnia. Kwota dofinansowania może wynieść 80%, pozostała część będzie finansowana z wpłat rodziców, przy czym maksymalna kwota dotacji na jedną wycieczkę wynosi 5 tys. zł (wycieczka jednodniowa), dla wycieczki 3-dniowej 15 tys. zł. Planowane kierunki to: Olsztyn/Podzamcze, Wrocław, Kraków, Warszawa, Radzionków/Gliwice, Istebna/Koniaków. Wg wstępnych danych z dofinansowania skorzysta 380 uczniów w obecnym i przyszłym roku szkolnym.

""

Dzień 3 maja ma w historii Polski zarówno narodowe, jak i religijne odniesienie. W Kościele Katolickim obchodzony jest jako święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Marklowicach obchody rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił w Kościele pw. Św. Stanisława BiM ks. Proboszcz Janusz Jojko. Delegacja władz Gminy w asyście pocztów sztandarowych zapaliła znicze i złożyła wiązanki kwiatów w miejscach pamięci naszych mieszkańców, poległych za ojczyznę.

""""""""