Weszły w życie zmiany w składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Od 27 stycznia br. obowiązuje jednolity dla całego kraju wzór wniosku, który można pobrać ze strony BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zamieszczamy go również w formie załącznika pod tym tekstem.

Wzór wniosku do pobrania

 

Remont wykonała Gmina Marklowice.
Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 1.940.000,00 zł.
Część środków na inwestycje w kwocie 500.400,00 zł pozyskana została
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na zdjęciach wyremontowany Dwór na Dolanku

""

""

Logotypy kolor2

Uwaga !

 W związku z otrzymaniem laptopa lub komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominam o składaniu oświadczenia zgodnie z umową - załącznik nr 3 . Obdarowany ma obowiązek przedkładania w/w oświadczenia w celu  monitorowania  efektu Projektu.

W zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok  2023 przyznano dotację w kwocie 90.000,00  zł dla Klubu Sportowego „Polonia” Marklowice na realizację zadania pn. „Łączy nas piłka”

zarządzenie