W dniu dzisiejszym (27.04.2023r.) wójt gminy Marklowice wręczył Panu Kazimierzowi Solikowi złotą "Odznakę honorową za zasługi do Województwa Śląskiego".
To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane Panu Kazimierzowi na wniosek wójta gminy Tadeusza Chrószcza przez Kapitułę tej odznaki działającej w Sejmiku Śląskim.
Serdeczne gratulacje Panie Kazimierzu!

""""

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” dla Gminy Marklowice

W dniu wczorajszym Wójt naszej Gminy Tadeusz Chrószcz odebrał w Akademii Sztuki Teatralnej w Krakowie certyfikat, który w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymało 32 gmin z całej Polski.
Jak podają w uzasadnieniu przyznania Certyfikatu: Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Certyfikacyjna oraz Agencja Kreatywnej PRC ten zaszczyt spotyka Gminy, które „ponadnormatywnie dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, uznają, że rozwój szkolnictwa,, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to starają się wcielać w życie ; wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę ; są organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych ; wspierają innowacje edukacyjne”.
Oświata w Marklowicach zasłużyła na to szczególne wyróżnienie, ponieważ działania władz Gminy i placówek oświatowych stanowią spójną politykę oświatową, są zgodne z potrzebami społeczności lokalnej, zapewniają osiągnięcia i sukcesy i wyróżniają się na tle innych jednostek samorządu terytorialnego. Wiele przedsięwzięć i programów edukacyjnych, zrealizowanych w marklowickich szkołach i przedszkolu uznano za szczególnie wartościowe, efektywne i innowacyjne. Podkreślono też, że proces wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dbałość o dobrze wyposażoną bazę może być inspiracją dla innych samorządów.
„Chciałbym – mówi Tadeusz Chrószcz - aby i w przyszłym roku nasza Gmina została „Samorządowym Liderem Edukacji”, ponieważ certyfikat jest ważny tylko 12 miesięcy. Pragnę podziękować dyrektorom i nauczycielom naszych placówek, bo to ich wysiłek i efektywna praca zostały docenione. Jestem przekonany, że wieloletnia i dobra praktyka współpracy z organem prowadzącym będzie kontynuowana, przynosząc kolejne dowody wysokiej jakości pracy dla przyszłości młodego pokolenia i Marklowic.”

 ""logo_jpg4.jpg

25 kwietnia 2023 roku Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków na terenie powiatu wodzisławskiego, a także na terenie powiatu raciborskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik.
Cały powiat wodzisławski został wyznaczony jako strefa objęta zakażeniem.
Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Wojewoda wprowadził na terenie zbiornika wodnego Polder Buków czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów.
Wyjątkiem są wyszczególnione w Rozporządzeniu służby i inne upoważnione osoby.
Ograniczenie podyktowane jest stwierdzeniem w tym rejonie ognisk wysoce zjadliwiej grypy ptaków u ptactwa dzikiego.
W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym apelujemy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonych przez Wojewodę ograniczeń. Informujemy, iż naruszenie tych ograniczeń jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. (art. 78 § 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
Wodzisławscy policjanci, w ramach pełnionej służby będą sprawdzali, czy w rejonie zbiornika wodnego Polder Buków nie znajdują się żadne osoby. Policjanci będą również weryfikowali, czy przestrzegane są wyszczególnione w Rozporządzeniu zakazy i nakazy. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie! 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i władz naszej gminy/naszego powiatu opracowywany jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego, który określi dalszy kierunek rozwoju systemu transportowego w naszej gminie/naszym powiecie w zgodzie z ideą zrównoważonej mobilności. W związku z powyższym, Wykonawca przeprowadza badanie telefoniczne dotyczące codziennych podróży mieszkańców. Celem badania jest poznanie Państwa oczekiwań, tak aby możliwe było zaproponowanie możliwie najkorzystniejszych działań i rozwiązań, które po realizacji przyczynią się do ułatwienia codziennych przemieszczeń w sposób najbardziej przyjazny środowisku.
Badanie jest anonimowe i potrwa około 15 minut a pytania będą dotyczyć wykonywanych przez Państwa przemieszczeń do miejsc pracy, nauki, czy innych celów, a także preferencji w zakresie rozwoju systemu transportu.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

 ""