Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Informacja dla jubilatów

Urząd Gminy w Marklowicach, ze względu na obowiązujące przepisy RODO, prosi wszystkich jubilatów oraz pary małżeńskie, które w tym roku będą obchodzić swoje jubileusze (80 lat, 85 lat, 90 lat, 95 lat i więcej, 100 lat oraz 50, 60, 65, i 70-lecie małżeństwa) o wypełnienie i dostarczenie do urzędu oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie ich imion, nazwisk oraz wizerunku w Kurierze Marklowickim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Jubilaci będą umieszczani w Kurierze 2 lub 3 razy w roku tak jak będzie wychodził Kurier Marklowicki.
Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Marklowice lub w urzędzie. Informacja tel. 32 459 28 40.

Druk wyrażenia zgody do pobrania

Informacja ARiMR - Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

logo ARiMR niebieskiePonad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.
ARiMR rozpoczęła proces wydawania decyzji i przekazywania zleceń płatności
1 lutego, po tym, jak ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości stawek dopłat za rok 2020 do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. A wynoszą one:
- 67,98 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.;
- 108,77 zł - w przypadku roślin strączkowych;
- 339,90 zł - w przypadku ziemniaków.
Do 8 lutego 2021 r. ARiMR wydała decyzje o przyznaniu dopłat dla blisko 38 tys. rolników – z 63 tys., którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski – na łączną kwotę ponad 40,5 mln zł. Pieniądze otrzymało blisko 13,5 tys. rolników, którym Agencja przelała na konta bankowe w sumie ponad 14,3 mln zł.
Pula środków na dopłaty do materiału siewnego za 2020 r., które udzielane są w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym, wynosi 75 mln zł. Na wydanie decyzji o przyznaniu tych płatności ARiMR ma czas do 16 marca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - nabór na rachmistrza przedłużony

PlakatspisDecyzją Dyrektora Generalnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021.
Szczegóły związane z naborem zawierają załączone załączniki.

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego

Formularz

Regulamin naboru

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

logo ARiMR niebieskie8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.
Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
• limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
• środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)
• środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.
Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR)
• limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,
•środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa".

Informacja Arimr - Ruszyła wypłata dopłat na komputery

logo ARiMR niebieskieARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.
O wsparcie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rolników. Wnioski można było składać do 30 grudnia 2020 r. Najwięcej złożono ich w województwach: mazowieckim (6,23 tys. wniosków), lubelskim (5,14 tys. wniosków), małopolskim (4,66 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Łączna kwota dofinansowania, o które występowali rolnicy, wyniosła około 58,4 mln zł. Jeden wnioskodawca może otrzymać 1500 złotych dopłaty.
Chociaż kompletowanie dokumentów przez rolników wciąż trwa, większość wnioskodawców otrzymała już zwrot kosztów zakupu komputera. Do 3 lutego biura powiatowe ARiMR wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę nieco ponad 50 mln zł, z czego na konta ponad 26 tys. rolników Agencja przekazała już blisko 40 mln zł.
Przypominamy, że dofinansowaniem objęty jest sprzęt komputerowy, kupiony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., a 31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakturę za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 15 kwietnia.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji (zł)

1

„Tworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację, rozwój i zachęcanie do udziału w treningach piłki nożnej, w trakcie organizowanych zajęć́ sportowych i uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym drużyn piłkarskich młodzieżowych, seniorskich oraz organizowania turniejów piłkarskich z udziałem mieszkańców”.

Klub Sportowy

„Polonia”

Marklowice

99.000,00 zł

w tym:

30.000,00 zł

na drużyny młodzieżowe

 

Zarządzenie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, dztuki i ochrony dóbr kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia na rok 2021.

Zadanie Nr 1 – „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji (zł)

1.

„Taniec dobry na wszystko”

Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu „Aplauz”

42.945,00 zł

2.

„Myśl obrazami, poczuj kulturę”

Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego

5.456,00 zł

3.

„Integrujemy się poprzez kulturę i sztukę”,

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet

4.658,00 zł

4.

„Spotkanie z historią, kulturą i tradycją”,

Towarzystwo Miłośników Marklowic

7.000,00 zł

5.

„Kultywowanie tradycji wiejskich”

Koło Gospodyń Wiejskich

5.000,00 zł

Razem:

65.059,00 zł

Zadanie Nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

1.

„Rozruszaj ciało i umysł”

Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego

3.500,00 zł.

2.

„20 lat a może, więcej”

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy

 32.000,00 zł.

3.

Szach - Mat”

Klub Sportowy „Hetman”   Marklowice

14.500,00 zł.

4.

„Sztuki Walki to jest to! Pasja, życie i sport”

Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-Do
Fighter-TKM”

3.700,00 zł.

5.

„Zawalcz z nami o zdrowie i silne ręce!”

Uczniowski Klub Sportowy „Samson” Marklowice

12.000,00 zł.

Razem

65.700,00

Zadanie Nr 3 - „ochrona zdrowia”

1.

”Rehabilitacja – Aktywność Ruchowa!”

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet

21.500,00 zł

Razem:

21.500,00 zł

 

  Zarządzenie

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać:
- od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną;
- od 1 kwietnia 2021 roku tradycyjnie w formie papierowej
Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie właściwego ośrodka pomocy społecznej lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.

Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.
Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:
- osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021r., pieniądze otrzymają do 30 czerwca 2021r ;
- osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021r., pieniądze otrzymają do 31 lipca 2021r.;
- osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., pieniądze otrzymają do 31 sierpnia 2021r.;
- osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021r., pieniądze otrzymają do 30 września 2021r.;
- osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., pieniądze otrzymają do 31 października 2021r.

Informator rodzina 500+

Komu przysługuje świadczenie

Rodzina 500+


Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

arimr logoNiewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.
W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:
- prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
- rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
- działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej", który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

Więcej artykułów…

  1. Szczepimy się
  2. Od 1 lutego 2021 r. zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych
  3. Opracowanie dokumentacji dotyczącej audytu bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Wyzwolenia w Marklowicach
  4. Narodowy program szczepień przeciwko Covid-19
  5. Konsultacje eksperckie dla osób chcących dokonać wymiany kotła w ramach programu „Nie truj sąsiada...."

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00