Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Szczepimy się

min 2973Na prośbę NZOZ Hipokrates informujemy mieszkańców Marklowic, że począwszy od 15 stycznia trwają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla grupy wiekowej 80+
Rejestracja pacjentów 80+ chętnych do szczepienia odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00 pod numerem telefonu
32-455-03-23.

Przewóz pacjentów, którzy sami lub przy pomocy rodziny nie będą mogli dotrzeć do punktu szczepień należy zgłaszać w poniedziałki do NZOZ Hipokrates. Szczepienia będą przeprowadzane w tym ośrodku we wtorki i czwartki od godz. 14.00 - 16.00.

W przypadkach, kiedy pacjent korzysta z innych ośrodków zdrowia chęć zgłoszenia przewozu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej w Urzędzie Gminy Marklowice pod nr telefonu 32-459-28-00 na dzień przed terminem szczepienia.

Razem z Panią Dyrektor NZOZ HIPOKRATES zapraszamy do skorzystania ze szczepienia.

Od 1 lutego 2021 r. zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 lutego 2021 r. stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 27 zł

Niestety dotychczasowej stawki za odpady komunalne w wysokości 21 zł od mieszkańca nie udało się utrzymać. Główny wpływ na wysokość stawki mają koszty określone przez wykonawcę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca jest wybierany w drodze przetargu nieograniczonego a wysokość składanych ofert jest niezależna od gminy. Przy obecnym podziale rynku odbioru odpadów komunalnych bardzo rzadko zdarza się, że w przetargu bierze udział więcej niż jeden oferent i jest on praktycznie pozbawiony konkurencji, co daje mu pełną swobodę w określaniu wysokości oferty. Naszym najważniejszym celem było zainteresowanie jak największej ilości wykonawców przetargiem aby nie było tej swobody a oferenci musieli ze sobą konkurować. W obecnym przetargu udział wzięło 2 oferentów. I tak dotychczasowy wykonawca złożył ofertę na kwotę 1.632.387,71 zł natomiast firma EKO z Rybnika złożyła ofertę na kwotę 1.475.086,63 zł. i ona została wybrana jako wykonawca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic w roku 2021.

W obliczeniu stawki należy uwzględnić koszty obsługi systemu 99.900,00 zł (w tym koszty osobowe to 1 i 1/2 etatu łącznie z obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) praktycznie pozostające na stałym poziomie od kilku lat, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 1.632.387,71 zł, zmniejszenie wpływu z opłat z tytułu ulgi dla gospodarstw kompostujących bioodpady (2 zł od osoby) w obecnej wysokości ok. 12.000 zł/rok oraz to, że stawka będzie obowiązywała od lutego. Systemem jest objętych 4886 mieszkańców naszej gminy. I stąd wynika wysokość stawki 27 zł/miesiąc czyli 324 zł/rok.
Przez wiele lat nasze stawki należały do najniższych. Od lipca 2018 r. stawka wynosiła 11 zł, od lutego 2019 r. 15,50 zł, od stycznia 2020 r. 21 zł a dopiero od lutego 2021 r. stawka będzie wynosiła 27 zł. Wzrost jest faktycznie wysoki bo 30 %, ale wynika to z tego, że ostatnia stawka była raczej niska. Jest to poziom który nie odbiega od wysokości stawek w innych gminach naszego powiatu. W Wodzisławiu Śl. stawka wynosi 26,10 zł, w Rydułtowach 27,50 zł, w Radlinie 26 zł, w Pszowie 23,70 zł, w Gorzycach 28,50 zł, w Mszanie 25 zł, w Godowie 27,50 zł, w Lubomi 28 zł. Wzrost stawki jest niezależny od gminy.
Zmiana stawki od 1 lutego 2021 roku nie zobowiązuje mieszkańców do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawki wszyscy płatnicy opłaty otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.

Narodowy program szczepień przeciwko Covid-19

Rusza Narodowy program szczepień wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na Rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Konsultacje eksperckie dla osób chcących dokonać wymiany kotła w ramach programu „Nie truj sąsiada...."

Pomimo sytuacji pandemicznej kontynuowany jest projekt „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ostatnim etapem są konsultacje eksperckie dla osób zainteresowanych wymianą kotła, montażem fotowoltaiki itp.
Uwzględniając eskalację sytuacji pandemicznej na terenie całego kraju obsługa konsultancka będzie prowadzona w formie zdalnej.
Wg harmonogramu konsultacje eksperckie dla Gminy Marklowice odbędą się w dniu 19.01.2021 roku od godziny 16.00 do 20.00

Sposób rejestracji znajduje się na grafice

plakat a4-1

Ankieta przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota, wspólnie ze wszystkimi grupami woj. śląskiego przygotowuje się do korzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w etapie finansowania 2021-2027.
W tym celu kierujemy do Państwa ankietę z prośbą o wypełnienie i wysłanie w podanym systemie.
Państwa odpowiedzi mają KLUCZOWE znaczenie w opracowaniu planów, w tym finansowych dla naszego województwa, w tym naszego Stowarzyszenia.
Bardzo dziękujemy za udział!

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=264e777121&&c=22554ec2

Badania ankietowe GUS

PKZW ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach publikujemy ogólny plakat o badaniu ankietowym PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski/rezydentów w podróżach) przeprowadzanym w dniach 2-20 stycznia 2021 r.

Informacja w sprawie wniosków 500+

WNIOSKI 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021r.
Ośrodek prosi o nie składanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, które ma już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r. przed dniem 1 lutego 2021r.

Uwaga! Ankieta w sprawie żłobka

Pojawiła się możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w związku z ofertą potencjalnego inwestora, który deklaruje otwarcie żłobka już od września 2021 roku.
W związku z powyższym poniżej w linku załączamy ankietę, która pozwoli poznać zapotrzebowanie na funkcjonowanie żłobka w Gminie Marklowice

Druk ankiety do pobrania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021 będzie trwać od

4 stycznia 2021 r.  - 25 stycznia 2021 r. Szczegóły konkursu w zarządzeniu. 

Zarządzenie

 Wzór oferty i sprawozdania

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ” oraz „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” , "ochrony zdrowia" na 2021 rok
  2. Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią - informacja ARiMR
  3. Pisemny nabór ofert na projekty dróg - zgłoszenie
  4. Pisemny nabór ofert na projekty dróg - pozwolenie na budowę
  5. Pisemny nabór ofert na projekty dróg w procedurze ZRID

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00