Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 5 grudzień 2022

Szczepimy się

min 2973Na prośbę NZOZ Hipokrates informujemy mieszkańców Marklowic, że począwszy od 15 stycznia trwają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla grupy wiekowej 80+
Rejestracja pacjentów 80+ chętnych do szczepienia odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00 pod numerem telefonu
32-455-03-23.

Przewóz pacjentów, którzy sami lub przy pomocy rodziny nie będą mogli dotrzeć do punktu szczepień należy zgłaszać w poniedziałki do NZOZ Hipokrates. Szczepienia będą przeprowadzane w tym ośrodku we wtorki i czwartki od godz. 14.00 - 16.00.

W przypadkach, kiedy pacjent korzysta z innych ośrodków zdrowia chęć zgłoszenia przewozu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej w Urzędzie Gminy Marklowice pod nr telefonu 32-459-28-00 na dzień przed terminem szczepienia.

Razem z Panią Dyrektor NZOZ HIPOKRATES zapraszamy do skorzystania ze szczepienia.

Od 1 lutego 2021 r. zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 lutego 2021 r. stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 27 zł

Niestety dotychczasowej stawki za odpady komunalne w wysokości 21 zł od mieszkańca nie udało się utrzymać. Główny wpływ na wysokość stawki mają koszty określone przez wykonawcę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca jest wybierany w drodze przetargu nieograniczonego a wysokość składanych ofert jest niezależna od gminy. Przy obecnym podziale rynku odbioru odpadów komunalnych bardzo rzadko zdarza się, że w przetargu bierze udział więcej niż jeden oferent i jest on praktycznie pozbawiony konkurencji, co daje mu pełną swobodę w określaniu wysokości oferty. Naszym najważniejszym celem było zainteresowanie jak największej ilości wykonawców przetargiem aby nie było tej swobody a oferenci musieli ze sobą konkurować. W obecnym przetargu udział wzięło 2 oferentów. I tak dotychczasowy wykonawca złożył ofertę na kwotę 1.632.387,71 zł natomiast firma EKO z Rybnika złożyła ofertę na kwotę 1.475.086,63 zł. i ona została wybrana jako wykonawca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic w roku 2021.

W obliczeniu stawki należy uwzględnić koszty obsługi systemu 99.900,00 zł (w tym koszty osobowe to 1 i 1/2 etatu łącznie z obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) praktycznie pozostające na stałym poziomie od kilku lat, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 1.632.387,71 zł, zmniejszenie wpływu z opłat z tytułu ulgi dla gospodarstw kompostujących bioodpady (2 zł od osoby) w obecnej wysokości ok. 12.000 zł/rok oraz to, że stawka będzie obowiązywała od lutego. Systemem jest objętych 4886 mieszkańców naszej gminy. I stąd wynika wysokość stawki 27 zł/miesiąc czyli 324 zł/rok.
Przez wiele lat nasze stawki należały do najniższych. Od lipca 2018 r. stawka wynosiła 11 zł, od lutego 2019 r. 15,50 zł, od stycznia 2020 r. 21 zł a dopiero od lutego 2021 r. stawka będzie wynosiła 27 zł. Wzrost jest faktycznie wysoki bo 30 %, ale wynika to z tego, że ostatnia stawka była raczej niska. Jest to poziom który nie odbiega od wysokości stawek w innych gminach naszego powiatu. W Wodzisławiu Śl. stawka wynosi 26,10 zł, w Rydułtowach 27,50 zł, w Radlinie 26 zł, w Pszowie 23,70 zł, w Gorzycach 28,50 zł, w Mszanie 25 zł, w Godowie 27,50 zł, w Lubomi 28 zł. Wzrost stawki jest niezależny od gminy.
Zmiana stawki od 1 lutego 2021 roku nie zobowiązuje mieszkańców do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawki wszyscy płatnicy opłaty otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.

Narodowy program szczepień przeciwko Covid-19

Rusza Narodowy program szczepień wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na Rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Konsultacje eksperckie dla osób chcących dokonać wymiany kotła w ramach programu „Nie truj sąsiada...."

Pomimo sytuacji pandemicznej kontynuowany jest projekt „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ostatnim etapem są konsultacje eksperckie dla osób zainteresowanych wymianą kotła, montażem fotowoltaiki itp.
Uwzględniając eskalację sytuacji pandemicznej na terenie całego kraju obsługa konsultancka będzie prowadzona w formie zdalnej.
Wg harmonogramu konsultacje eksperckie dla Gminy Marklowice odbędą się w dniu 19.01.2021 roku od godziny 16.00 do 20.00

Sposób rejestracji znajduje się na grafice

plakat a4-1

Ankieta przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota, wspólnie ze wszystkimi grupami woj. śląskiego przygotowuje się do korzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w etapie finansowania 2021-2027.
W tym celu kierujemy do Państwa ankietę z prośbą o wypełnienie i wysłanie w podanym systemie.
Państwa odpowiedzi mają KLUCZOWE znaczenie w opracowaniu planów, w tym finansowych dla naszego województwa, w tym naszego Stowarzyszenia.
Bardzo dziękujemy za udział!

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=264e777121&&c=22554ec2

Badania ankietowe GUS

PKZW ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach publikujemy ogólny plakat o badaniu ankietowym PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski/rezydentów w podróżach) przeprowadzanym w dniach 2-20 stycznia 2021 r.

Informacja w sprawie wniosków 500+

WNIOSKI 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021r.
Ośrodek prosi o nie składanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, które ma już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r. przed dniem 1 lutego 2021r.

Uwaga! Ankieta w sprawie żłobka

Pojawiła się możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w związku z ofertą potencjalnego inwestora, który deklaruje otwarcie żłobka już od września 2021 roku.
W związku z powyższym poniżej w linku załączamy ankietę, która pozwoli poznać zapotrzebowanie na funkcjonowanie żłobka w Gminie Marklowice

Druk ankiety do pobrania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021 będzie trwać od

4 stycznia 2021 r.  - 25 stycznia 2021 r. Szczegóły konkursu w zarządzeniu. 

Zarządzenie

 Wzór oferty i sprawozdania

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ” oraz „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” , "ochrony zdrowia" na 2021 rok
  2. Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią - informacja ARiMR
  3. Pisemny nabór ofert na projekty dróg - zgłoszenie
  4. Pisemny nabór ofert na projekty dróg - pozwolenie na budowę
  5. Pisemny nabór ofert na projekty dróg w procedurze ZRID

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00