Cenimy, podziwiamy i dziękujemy… Dzień Nauczyciela w Marklowicach

Dzisiaj w Urzędzie Gminy odbyła się piękna uroczystość. Jak co roku 14 października z okazji Dnia Nauczyciela Wójt Gminy Marklowice Tadeusz Chrószcz wręczył swoje nagrody wyróżniającym się pedagogom. Powiedziano wiele dobrych i wzruszających słów pod adresem dyrektorów, nauczycieli i wszystkich pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice. A powodów do zadowolenia i pochwał było wiele, bowiem w minionym roku szkolnym, mimo oczywistych utrudnień spowodowanych pandemią, nowymi uczniami z Ukrainy, którzy mieli i mają po prostu problemy z językiem polskim i adaptacją, możemy być zadowoleni. Nasi nauczyciele dali radę. Obiekty szkół i przedszkola nadal pięknieją i są coraz lepiej wyposażone w pomoce naukowe oraz nowoczesne narzędzia dydaktyczne, bo współpraca dyrektorów z samorządem i lokalnym środowiskiem naprawdę zasługuje na uznanie.

W uroczystości oprócz Wójta wzięli udział : Pani Krystyna Klocek Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice, Pan Piotr Galus Z-ca Wójta Gminy, Pani Jolanta Mrozek, Skarbnik Gminy, Panie Dyrektor naszych placówek, czyli Halina Winkler, Jolanta Kominek oraz Wioleta Dudziak-Radecka, a także Anna Białek dyrektor GZOPO w Marklowicach.

Nagrody Wójta Gminy Marklowice włodarz Gminy wręczył wraz z życzeniami i kwiatami :

Pani Wioletcie Dudziak-Radeckiej Dyrektorowi Przedszkola Akademia Wyobraźni

Paniom Joannie Wita i Grażynie Lampert nauczycielom Przedszkola Akademia Wyobraźni

Pani Monice Miełek nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

Paniom Katarzynie Czerwińskiej- Szlachta, Sabinie Durczok, Justynie Magnor, Aleksandrze Widerze, Magdalenie Zawiasa oraz Panu Krzysztofowi Tomasowi nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Ponadto Pan Wójt wręczył listy gratulacyjne i kwiaty nauczycielom, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego.                                                                                                                                               
Panie Sabina Chmiel i Urszula Klaja ( Przedszkole Akademia Wyobraźni ) uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego, zaś Pani Małgorzata Czapla (Szkoła Podstawowa nr 1) została nauczycielem mianowanym.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulowano, życząc kolejnych osiągnięć zawodowych, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Na ręce Pań Dyrektorek Pan Wójt wręczył wiązanki kwiatów z prośbą o przekazanie podziękowań oraz życzeń nauczycielom i wszystkim pracowników placówek oświatowych.

Już po zakończeniu uroczystości dotarła do nas wspaniała wiadomość ! ! !                                          
Otóż Pani Anita Górecka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi zostanie odznaczona Medalem Komisji Edukacji.                                                                                              

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego i honorowego wyróżnienia, które dla każdego nauczyciela ma szczególne znaczenie.

 Galeria zdjęć znajduje się na https://www.facebook.com/gminamarklowice/

""""

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku jest wykształcenie. Arystoteles4

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet wspólnie z Wójtem Gminy zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Marklowic do udziału w rowerowej imprezie rekreacyjnej, której zakończenie odbędzie się na ,,Słonecznej Wyspie”. Zapraszamy w dniu 18 października 2022 r., od godz. 15.00

 W programie:
1. Przejazd rowerami wyznaczonymi trasami i grupami,  z różnych stron Marklowic na ,,Słoneczną Wyspę”.
2. Gry i zabawy integracyjne z nagrodami dla uczestników.
3. Pieczenie kiełbasy,  promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

Bike to Work

  banner na strone ppgr2

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Marklowice, pozytywnie zakwalifikowanych zostało 36 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

WAŻNE: Po odbiór sprzętu zaproszona zostanie osoba obdarowana oraz ta, która widnieje na oświadczeniu/wniosku złożonym do Gminy Marklowice w związku z programem grantowym „Granty PPGR” i złożyła na nim własnoręczny podpis.

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę.
Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Do odbioru sprzętu należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty wnioskodawcy oraz nr pesel obdarowanego.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

 Do Podrania:

Umowa Darowizny

Logotypy CPPC1

W dniu 27.07.2022 r. Gmina Marklowice  podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR”. Wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności – zaproszeniem do składania ofert na platformie bazy konkurencyjności Wykonawca, Akademia Szachowa ABC CHESS Krzysztof Wołyński ma 30 dni na dostawę sprzętu do siedziby Urzędu Gminy Marklowice.

Po dostarczeniu sprzętu i dokonaniu jego weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami, rozpocznie się procedura przekazania sprzętu uczestnikom projektu.

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstae umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

W trosce o zdrowie mieszkańców województwa śląskiego  Radni Sejmiku Województwa Śląskiego na sesji  Sejmiku przyjeli uchwałę - apel zachęcający do szczepień.

 Pismo oraz Zarządzenie

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku i zawarcia z wybranym podmiotem umowy wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia objętych Programem współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

Zarządzenie

plakat

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne będzie złożenie wniosku w tutejszym OPS w Marklowicach.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.docx

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx

2 stycznia 2022 roku Kościół Św. Stanisława B i M w Marklowicach wypełniły przepiękne kolędy i pastorałki wykonane przez zespoły z Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach pod kierunkiem Urszuli Wachtarczyk. Pierwsze kolędy i pastorałki wyśpiewał zespół "Gorzyczanie" działający w Ośrodku Kultury w Gorzycach, drugim zespołem były "Olzanki" działający w Ośrodku Kultury w Olzie a na zakończenie wystąpił zespół "Dolce Canto" pod kierunkiem Barbary Grobelny działający w Ośrodku Kultury w Czyżowicach.
Był to magiczny koncert noworoczny, który w pełni oddał, ciepły i piękny klimat, jaki zapewniły zgromadzonym słuchaczom wybrzmiałe kolędy i pastorałki.

20220102 16114920220102 16372320220102 164139 HDR

 

 

Od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanych do ogrzewania paliw.
Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli/zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Można tego dokonać w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl (przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu)  lub papierowo składając deklarację w urzędzie gminy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Vestibulum commodo, ligula non iaculis tristique, erat sem luctus sapien, sed auctor felis nisi sed mauris. Maecenas eu iaculis tortor, ac volutpat ipsum. In eget lacus erat.

Nullam nec magna tellus. Vestibulum rutrum velit et nulla tristique, ac sodales risus tempor. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Phasellus sed nisi ut nibh accumsan commodo sed a libero. In ut semper felis, a vestibulum mi. Ut et lacus lectus. Vivamus tempus erat et augue bibendum posuere. In mauris metus, ultrices vel vulputate nec, dictum eget nulla. Etiam ac est metus.

Mauris at orci pretium, congue erat vel, vulputate eros. In posuere venenatis lacinia. Mauris aliquam faucibus velit, vitae cursus tellus aliquam vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac, malesuada ultricies neque. Donec eget neque erat.

 

Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec. Duis id erat nunc.

Lorem ipsum dolor

Nunc placerat egestas vehicula. Fusce eu risus sit amet metus sagittis volutpat vehicula porttitor elit. Sed fringilla purus sed mi scelerisque scelerisque. Donec vel enim ligula. Phasellus vulputate ac dui aliquet dapibus. Suspendisse ut vestibulum tellus, sed gravida arcu. Aliquam erat volutpat. Cras eu quam vitae magna cursus adipiscing. Etiam quis mi lacus. Proin fermentum velit non ligula malesuada imperdiet. Sed sapien enim, porta vel tempus sed, suscipit quis nisl. In vestibulum ut massa eu feugiat.

1Nulla vestibulum ultrices felis sit amet dapibus. Suspendisse et ligula hendrerit, auctor justo vel, sagittis metus. Mauris tincidunt quam eu pulvinar sagittis. Pellentesque imperdiet, purus vel feugiat pharetra, lectus velit scelerisque nisi, a aliquam nibh augue vel urna. In volutpat tellus et pulvinar varius. Aenean ultricies euismod rhoncus.

2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Duis id erat nunc. Nam eu aliquam velit. Donec pretium sed quam quis pulvinar.

3Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus. Vivamus blandit tellus risus, et hendrerit nisi aliquet ut. Ut imperdiet orci tellus, in tristique urna mattis eu.

Nulla vestibulum ultrices felis sit amet dapibus. Suspendisse et ligula hendrerit, auctor justo vel, sagittis metus. Mauris tincidunt quam eu pulvinar sagittis. Pellentesque imperdiet, purus vel feugiat pharetra, lectus velit scelerisque nisi, a aliquam nibh augue vel urna. In volutpat tellus et pulvinar varius. Aenean ultricies euismod rhoncus. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac, malesuada ultricies neque. Donec eget neque erat. Nam dictum justo sit amet placerat consectetur.

Consectetur adipiscing elit

Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus. Vivamus blandit tellus risus, et hendrerit nisi aliquet ut. Ut imperdiet orci tellus, in tristique urna mattis eu. Pellentesque ligula nisl, hendrerit nec facilisis sit amet, faucibus ac nulla. Morbi et consectetur ante. Etiam eu sodales tortor, ac dapibus lectus. In laoreet tempor felis, in ornare urna consequat sit amet. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac, malesuada ultricies neque. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Nulla interdum varius arcu nec accumsan.

Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus.

Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac, malesuada ultricies neque. Donec eget neque erat. Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis urna erat quis justo. Morbi vel placerat nisl, ut tempor odio. Sed lacinia purus sit amet lorem dictum tincidunt.


Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Donec sit amet nibh est. Morbi augue libero, pretium vitae nulla ac, malesuada ultricies neque. Donec eget neque erat. Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis urna erat quis justo.

Morbi vel placerat nisl, ut tempor odio. Sed lacinia purus sit amet lorem dictum tincidunt. Nunc placerat egestas vehicula. Fusce eu risus sit amet metus sagittis volutpat vehicula porttitor elit. Sed fringilla purus sed mi scelerisque scelerisque. Donec vel enim ligula. Phasellus vulputate ac dui aliquet dapibus. Suspendisse ut vestibulum tellus, sed gravida arcu. Aliquam erat volutpat.

Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus.


Cras eu quam vitae magna cursus adipiscing. Etiam quis mi lacus. Proin fermentum velit non ligula malesuada imperdiet. Sed sapien enim, porta vel tempus sed, suscipit quis nisl. In vestibulum ut massa eu feugiat.

Nulla vestibulum ultrices felis sit amet dapibus. Suspendisse et ligula hendrerit, auctor justo vel, sagittis metus. Mauris tincidunt quam eu pulvinar sagittis. Pellentesque imperdiet, purus vel feugiat pharetra, lectus velit scelerisque nisi, a aliquam nibh augue vel urna. In volutpat tellus et pulvinar varius. Aenean ultricies euismod rhoncus.


Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus. Vivamus blandit tellus risus, et hendrerit nisi aliquet ut. Ut imperdiet orci tellus, in tristique urna mattis eu. Pellentesque ligula nisl, hendrerit nec facilisis sit amet, faucibus ac nulla. Morbi et consectetur ante. Etiam eu sodales tortor, ac dapibus lectus.

Cras eleifend iaculis purus sed hendrerit. Nulla facilisi. Sed congue semper consequat. Nam viverra semper libero, a luctus eros. Nulla porttitor commodo velit nec rhoncus.

In laoreet tempor felis, in ornare urna consequat sit amet. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec accumsan.

 

404 OOPS!

Page not found!

"Sorry, it appears the page you were looking for does not exist anymore or might have been moved.
Please try your luck again."

Take me home

 

This is a Joomla! article displayed as custom 404 page.

How to modify this page?
Step 1: Go to Content -> Article Manager.
Step 2: Find and edit the "Error 404" article.

How is the search module displayed?
It is displayed using the "Content - Load Modules" plugin. It allows to display a module in a Joomla article.
The module is published on the following position: error404-search

How to display a different article as custom 404 page?
If you want to display other article, you need to change the article ID in the following location: /templates/jm-template/error.php

Offline Page

 

There is a possibility to disable access to the front of your site.

How to enable the offline page?
Step 1: Go to "System -> Global Configuration -> Site".
Step 2: Click on "Yes" for "Site Offline" option.
Step 3: Fill in a text for "Offline Message" to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
Step 4: Click on "Save" to save your settings.

How to customize the offline page?
You need to edit the following file: /templates/jm-template/offline.php

Business Theme

JM Services

Culinary Theme

JM Services

Dental Theme

JM Services