OTWARTY 24 BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA GMINY MARKLOWICE POD HASŁEM: "ALKOHOL NIE CZYNI MISTRZA - BIEGAJ RAZEM Z NAMI" 7 PAŹDZIERNIKA 2023 START GODZ. 10.00 GMINNY OŚRODEK SPORTU UL. ASTRÓW 4A
Kategorie:
I - rocznik 2017 i młodsi chłopcy - 100 m - GOS - godz.10:00
- rocznik 2017 i młodsze dziewczyny - 100 m - GOS - godz.10:10
II - rocznik 2015-2016 chłopcy - 300m - GOS - godz. 10:20
- rocznik 2015-2016 dziewczyny - 300m - GOS - godz. 10:30
III - rocznik 2013-2014 chłopcy - 600m - ul. Astrów - godz. 10:40
- rocznik 2013-2014 dziewczyny - 600m - ul. Astrów - godz. 10:50
IV - rocznik 2011-2012 chłopcy - 600m - ul. Astrów - godz. 11:00
- rocznik 2011-2012 dziewczyny - 600m - ul. Astrów - godz. 11:10
V - rocznik 2008-2010 chłopcy - 1200m - ul. Astrów i okolice - godz. 11:20
- rocznik 2008-2010 dziewczyny - 1200m - ul. Astrów i okolice - godz. 11:20
Zawodnicy biorący udział w kategoriach I - V dzieci i młodzież nie ponoszą kosztów opłaty startowej i zapisują się w biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 8.30 - 9.50
Kategorie Bieg Główny godz 11.40
(start Astrów - GOS, T. Zana, Bławatkowa, Jabłoniowa, Wiśniowa, T. Zanan, meta - Astrów - GOS): M1 - rocznik 2007-1994 M2 - rocznik 1993-1983 M3 - rocznik 1982-1973 M4 - rocznik 1972 i starsi
OPŁATA STARTOWA dla zawodników i zawodniczek Biegu Głównego wynosi 30 zł. Płatność na konto Konta 061050 1403 1000 0004 0246 6502 Gmina Marklowice z dopiskiem Bieg do dnia 5.10.2023 lub w biurze zawodów w dniu zawodów.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika czyli około godz 12.30

""

Regulamin biegów

W dniu 23.09 br. odbyła się uroczystość obchodów 140lecia KWK Marcel. W imieniu mieszkańców i Wójta Marklowic życzenia przekazał Zastępca Wójta Piotr Galus.
W załączeniu list gratulacyjny

""

W związku z przystąpieniem do robót związanych remontem odcinków ulic Bławatkowej, Mroza i Długiej od dnia 25.09.2023 r. do dnia 5.10.2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą jest
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z.o.o.
47-400 Racibórz ul. Adamczyka 12

""

W związku z przystąpieniem do robót związanych remontem uszkodzonej eksploatacją górniczą nawierzchni ul. Stawowej od dnia 18.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną w kierunku posesji 7 będzie nie przejezdna dla pojazdów.
Na odcinku od posesji nr 7 w kierunku ul. Krakusa nie będą prowadzone roboty.
inwestorem jest
KWK ROW Ruch Marcel
Radlin ul. Korfantego 52
wykonawcą jest
DAN-REM 44-290 Jejkowice ul. Niedobczycka 13

droga stawowa

W sobotę 2 września w Marklowicach odbył się Zlot Motocykli. Parada, której przejazd można było śledzić zyskuje na popularności z roku na rok. Można było podziwiać motocykle i poczuć ducha wolności na dwóch kółkach.

Więcej zdjęć w galerii FB

DSC 6606

03.09 br. w naszej Gminie odbyły się tradycyjne Dożynki. Jak co roku były bardzo udane, wesołe i kolorowe. Poprzedzone zostały sobotnim zlotem motocykli. Stąd też, przy ładnej pogodzie odbyła się w Marklowicach wspaniała dwudniowa impreza. Pomimo tego, że w okolicznych gminach odbywały się również różne imprezy plenerowe, frekwencja u nas dopisała. Uroczystości odbyły się przy bardzo fajnym i ciekawym programie artystycznym, przyjętym z dużą akceptacją przez uczestników i licznych gości naszego Święta Plonów.

wiecej zdjęć do zobaczenia na naszym fb

DSC 7035

Na elewacji budynku Urzędu Gminy od strony ul. Wyzwolenia pojawiła się tablica świetlna LED. Na tablicy wyświetlane są informacje o Programie Czyste Powietrze dotyczące głównie Gminy Marklowice, a mianowicie pokazują dane na temat ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji. Dane te są aktualizowane co kwartał na podstawie informacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach. W najbliższym czasie pojawią się również informacje na temat jakości powietrza w naszej gminie na podstawie danych uzyskanych z czujnika Airly zainstalowanego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Zakup tablicy został sfinansowany ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach na podstawie zawartego z funduszem porozumienia.

Zdjęcie WhatsApp 2023 09 06 o 07.137.17

Kolejny rok szkolny 2023/2024 został uroczyście zainaugurowany. Wierzę, że wszyscy w związku z tym faktem wiążecie jakieś plany, nadzieje i marzenia. Zapewne uda się Wam co najmniej część z nich zrealizować. Jestem przekonany, że uczniów czeka wspaniała przygoda w czasie odkrywania tajemnic świata. Pojawią się nowe wyzwania i nowe szanse, które stworzą doskonałe warunki doskonalenia wiedzy i umiejętności, co w przyszłości pozwoli Wam stanąć w szeregach dorosłych i wykształconych ludzi zmieniających świat na lepszy.
Nie mogłem osobiście przekazać życzeń, ale myślami towarzyszyłem pierwszoklasistom, którzy dzisiaj składali ślubowanie i tym starszym, którzy rozpoczną naukę w wyższych klasach, zatroskanym o wasz los rodzicom i pełnym zapału do pracy nauczycielom oraz czuwającym na posterunku pracownikom administracji i obsługi.
Niech nowy rok szkolny przyniesie dzieciom i młodzieży ciekawe i niezapomniane doświadczenia a szkoła niech będzie miejscem nieustającej fascynacji i podziwu dla ludzkiego rozumu. Nauczycielom życzę satysfakcji płynącej z pracy zawodowej, zaś rodzicom dobrej współpracy z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice.
Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice

więcej zdjęć znajduje się na FB Gminy Marklowice

DSC 2674 2

W związku przystąpieniem do przebudowy odcinka ul. Spacerowej od dnia 4 września br. do dnia 16 pażdziernika br. Wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą robót jest
BAUVIP Sp. z o.o.
Marklowice ul. Wiosny Ludów 53A

""

Informuję, że w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r., w godzinach pracy urzędu (pokój 302, II piętro) wyłożony będzie do wglądu spis członów izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ogłasza nabór wniosków do udziału  w ww. programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do :

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w:

czynnościach samoobsługowych;

prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze Środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 4550684 do dnia 01.09.2023 r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informujemy, że od 07.08 do 18.08.2023r. Punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu "Czyste powietrze" będzie nieczynny.

""

2 sierpnia 2023 r. rozpoczynają się kolejne konsultacje dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego. Podczas 6 spotkań warsztatowych w różnych miastach będziemy rozmawiać nad pomysłami na usprawnienie przemieszczania się po Subregionie. Zachęcamy mieszkańców, do włączenia się w dyskusję na temat zaproponowanych działań.
Więcej informacji na stronie www.subregion.pl/mobilnosc/ 

""

""Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Uwaga na nieuczciwych wykonawców. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

W związku z przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej – rejon skrzyżowania z ul. Wyzwolenia od dnia 1 sierpnia br. do dnia 21 sierpnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 15
tel. (32) 4552634

""

Były kwiaty, życzenia, wizyty najbliższych. Pani Klara Kowalska obchodziła kolejną rocznicę swoich urodzin. I to jaką! Mieszkanka Marklowic skończyła 103 lata. Przy okazji kolejnego już wyjątkowego jubileuszu, Panią Klarę odwiedził także Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz wraz z Czesławą Somerlik wręczając jubilatce kwiaty i składając najlepsze życzenia.

""

Przyjmujemy zgłoszenia do obsługi gastronomiczno-handlowo-usługowej dożynek Gminnych w Marklowicach w roku 2023.
Prosimy o podanie zakresu oferty w szczególności dot. potraw z grilla (golonko, kiełbasa, szaszłyk, stek, krupniok) itp. sprzedaży napojów zimnych oraz sprzedaży piwa.
Prosimy także o orientacyjne podanie zajmowanej powierzchni. Firma powinna posiadać własny dostęp do energii elektrycznej.
Oferty należy przesłać do 28 lipca 2023 r. na adres:

Gmina Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

chleb 4

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r., podajemy informacje na temat naboru ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w korpusie szeregowych i do Terytorialnej Służby Wojskowej. Więcej szczegółów pod linkiem https://wcrrybnik.wp.mil.pl/pl/.

 ""

Marklowiccy ósmoklasiści i ich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 zasłużyli na słowa uznania, osiągając na egzaminie po klasie ósmej wspaniałe wyniki ! ! !

Poniżej przedstawiamy średnie wyników z poszczególnych przedmiotów na tle powiatu, województwa i kraju :

Język polski :
Marklowice 68 %    II m. w powiecie
powiat 64 %
województwo 65 %
kraj 66 %

Język angielski :
Marklowice 65 %   II m. w powiecie
powiat 62 %
województwo 66 %
kraj 66 %

Matematyka :
Marklowice 59 %    I m. w powiecie
powiat 49 %
województwo 52 %
kraj 53 %


Jeden uczeń wybrał język niemiecki, ale zdobywając tytuł laureata, został zwolniony z egzaminu. Zatem jego wynik to 100 %.


„ Jestem usatysfakcjonowany wynikami tego egzaminu, ponieważ jest on przeprowadzany w systemie zewnętrznym, a to oznacza, że procedury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie zapewniają pełny i niepodważalny obiektywizm – mówi Tadeusz Chrószcz Wójt naszej Gminy. W tym roku po raz drugi zewnętrzne i obiektywne gremia potwierdziły wysoką jakość i efektywność marklowickiej oświaty, bo przecież w kwietniu Gmina otrzymała Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji.

I chociaż w tym kontekście takie wyniki nie mogą dziwić, to na pewno cieszy nas wszystkich fakt, że marklowiccy absolwenci klas ósmych zostali bardzo dobrze przygotowani do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych. Dziękuję im za solidną pracę i gratuluję ich nauczycielom sukcesu, na który ciężko pracowali przez wiele lat.
Jestem z Was dumny, bo Wasze osiągnięcie oznacza, że wieloletnia i bardzo dobra współpraca samorządu z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych oraz rodzicami uczniów i wychowanków przyniosła oczekiwane efekty.”